CZCOLD logo ICOLD logo

ČESKÝ PŘEHRADNÍ VÝBOR

CZECH NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS
COMITE NATIONAL TCHEQUE DES GRANDS BARRAGES

Přehrada

Český přehradní výbor (ČPV) vznikl v roce 1993 jako následovnická organizace Československého přehradního výboru. Jeho činnost probíhá formou odborné nezávislé činnosti v oblasti přehrad, a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni.

ČPV byl zřízen dle zákona 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR, ve znění pozdějších předpisů (právní forma: 704 – Zvláštní organizace pro zastupování českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích). Reprezentuje Českou republiku v Mezinárodní přehradní komisi (International Commission on Large Dams – ICOLD) a podporuje rozvoj odborných poznatků z přípravy, výstavby a provozu přehrad a nádrží v zájmu hospodářského a kulturního rozvoje státu. Od 1. ledna 2014 je ČPV spolkem.

Aktuality

Poslání ČPV

Organizační členění

Organizačními útvary ČPV jsou: